Home - Weź głęboki oddech

WEŹ GŁĘBOKI ODDECH
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt ,,Weź głęboki oddech” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne).

Zaplanowane w projekcie działania informacyjno-edukacyjne skierowane są do ogółu społeczeństwa zamieszkującego makroregion południowo-wschodni tj. województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Pacjenci zostaną objęci działaniami edukacyjnymi skierowanymi na zwiększenie ich wiedzy o szkodliwym wpływie tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących POChP oraz wsparciem w ramach działania Poradni Antynikotynowej. Personel zostanie wyłoniony poprzez opracowanie listy POZ z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz podpisaniu umów o współpracy w ramach których z każdego POZ zostaną wybrane minimum 2 osoby do udziału w szkoleniach organizowanych przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Partnerami projektu są: Fundacja NEUCA dla Zdrowia oraz Krakowski Alarm Smogowy.

Ikona Cel i założenia projektu
Cel i założenia projektu

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu. Celem projektu jest również wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Ikona Do kogo jest skierowany projekt
Do kogo skierowany jest projekt

Bezpośrednim wsparciem projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego:

  • Pacjenci (osoby w wieku aktywności zawodowej palące nałogowo tytoń, pracownicy palący nałogowo tytoń, osoby pracujące w narażeniu na działanie czynników szkodliwych predysponujących do powstawania POChP, pracownicy BHP)
  • Personel medyczny (pielęgniarki i lekarze POZ, lekarze Medycyny Pracy).
Zarejstruj się, aby w pełni korzystać z aplikacji, mieć dostęp do czatu z lekarzem specjalistą oraz wyników swoich ankiet.
Zarejstruj się, aby w pełni korzystać z aplikacji, mieć dostęp do czatu z lekarzem specjalistą oraz wyników swoich ankiet.
Rzuć palenie Razem z Nami,obserwuj swoje postępy oraz poznaj korzyści  jakie przynosi zerwanie z nałogiem.
Rzuć palenie Razem z Nami,obserwuj swoje postępy oraz poznaj korzyści  jakie przynosi zerwanie z nałogiem.
Po 30 dniach korzystania z aplikacji uzyskasz dostęp do czatu z lekarzem specjalistą PORADNI ANTYNIKTYNOWEJ
Po 30 dniach korzystania z aplikacji uzyskasz dostęp do czatu z lekarzem specjalistą PORADNI ANTYNIKTYNOWEJ
As part of our website, we use cookies to obtain services at cost, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the cookie settings means that one will be placed on your end device. You can change your cookie settings at any time. More details in our "Cookies Policy".